×
Meniu

Republica Moldova participă la lucrările Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU privind HIV și SIDA

Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, reprezintă Republica Moldova în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU cu privire la HIV și SIDA, în perioada 8-10 iunie 2021.

În alocuțiunea sa, din cadrul celei de-a 74 ședinte plenare a Adunării Generale, Tatiana Zatîc a confirmat alinierea Republicii Moldova la principiul respectării drepturilor omului, integrării egalității de gen, împuternicii comunităților afectate și persoanelor care trăiesc cu HIV în răspunsul național HIV și necesitatea reducerii inegalităților pentru accelerarea rezultatelor și atingerea țintelor de control ale acestei epidemii în lume și în Republica Moldova. De asemenea, a enunțat cele mai stringente provocări cu care țara se confruntă, inclusiv cele cauzate de pandemia Covid-19 asupra continuității serviciilor, cât și cele mai importante progrese, pe care Republica Moldova le înregistrează în controlul HIV, aliniate la cele mai bune practici la nivel mondial.

Reuniunea de Nivel Înalt adună șefi de state și guverne, reprezentanți ai societății civile a celor 193 state membre a ONU pentru a adopta o nouă Declarație Politică HIV, la baza căreia stă noua strategie SIDA pentru anii 2021-2026. Noua declarație politică va angaja și ghida statele membre ONU în demersul de a schimba cursul epidemiei HIV către 2025 și a rezolva problema SIDA către anul 2030.

Menționăm că, Reuniunea de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU reprezintă o oportunitate critică pentru revizuirea progresului în atingerea țintelor setate în Declarația Politică din 2016 și aprobarea obiectivelor noi către anul 2025, care vor asigura responsabilizarea statelor membre de a pune capăt epidemiei SIDA, ca și pericol de sănătate publică și adoptarea noii Declarații Politice care va mobiliza acțiuni de control a SIDA în următorii 5 ani în calea spre controlul definitiv asupra acesteia in 2030.

Intervenția  secretarului de stat al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatîc, în cadrul Reuniunii de Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU din 8 iunie poate fi urmărită integral aici: