×
Meniu

Istoria

Spitalul Raional Criuleni- centrul organizator- metodic și practic în avangarda asigurării sănătății populației în decursul a 76 ani de activitate

 Istoria Spitalului Raional Criuleni este strâns legată de istoria poporului moldovenesc, fiind deschis în anul 1945, după eliberarea or. Criuleni de sub ocupația fascistă. Primii organizatori au fost medicul- chirurgul  D.S. Berlinschi și medicul- terapeut Troțenco. Anume acești specialiști au pus bază unui spital pentru acordarea asistenței medicale populației  pe cele mai necesare specialități, ca:

  • Terapia;
  • Obstetrica ți ginecologia;
  • Chirurgia;

Activând în condiții foarte grele: lipsa de cadre medicale, epidemiile de boli infecțioase (malaria, trahoma, difteria, poliomelită, tuberculoză ș.a.), lipsa de medicamente, utilaj medical, acești doi entuziaști au atins mari succese în îmbunătățirea ocrotirii sănătății în acest timp. În anul 1950 deacum în raion s-au deschis ușile a 5 Spitale de circumscripție. În raion de acum activau – 17 medici de profil generale, 68 felceri, moașe și asistente medicale.

În anii 60 au fost reconstruit Spitalul Raional cu deschiderea secției obstetricale cu 15 paturi, boli infecțioase- 10 paturi; Spitalele de circumscripție Izbiște, Peresecina, Ratuș, Cricova, Mașcauți. În spitalele de circumscripție au fost deschise cabinete radiologice, laboratoare clinice, fizioterapie. În așa condiții a fost creată baza tehnico- materială a ocrotirii sănătății. Datorită lucrurlui uriaș a cadrelor medicale, practic au fost lichidate epidemiile tifosului ? și recurens, malariei, trahomiei  poliomelitei ș.a.

În anul 1960 în țară a fost pusă baza organizatorică pentru ameliorarea epidemiologică a tuberculozei. În raion, în anul 1964 a fost deschis Spitalul interraional ftiziopulmonologic cu 225 paturi și secția de boli contagioase cu 25 paturi. Către anul 1970, de acum în raion lucrau 72 medici, 359 lucrători medicali cu studii. Datorită acestui fapt a fost posibilă trecerea la un nivel mai înalt de acordare a asistenței medicale specializate la 27 specialități clinice și paraclinice. Au fost introduse în practică noi inovații de tratament, profilaxie și investigații moderne, care au influențat pozitiv asupra indicilor de calitate a asistenței medicale.

S- a redus morbiditatea bolilor infecțioase și în primul rând dezinteria, mai mult de 3 ori, s- a stabilit morbiditatea tuberculozei.

Anii 1981-1990 în ocrotirea sănătății se evidențiază prin construcția dispensarelor de tip nou în satele Dubăsarii- Vechi, Jevreni, Hârtop- Mare, Hrușova, contrucția punctelor medicale moderne îm satele Ișnovăț, Zăicana, Dolinoe, Pașcani, Mardareuca, și construcția Spitalului cruglic, policlinicii raionale de 750 vizite în schimb, și alte obiecte pentru ocrotirea sănătății. În această perioadă potențialul tehnico- material și uman a atins apogeul lor.

Au apărut și noi probleme:

  • Valorificarea rațională a lor;
  • Micșorarea sinecostului serviciilor acordate;
  • Eficacitatea acestui potențial, care a venit în contradicție cu noile relații economice în țară și cerințele populației;
  • Necesitatea de a schimba radical sistemul întreg a ocrotirii sănătății;
  • Ridicarea responsabilității populației pentru sănătatea proprie;
  • Necesitatea implementării asigurărilor obligatorii în medicină, dezvoltarea ți perfectarea lor de mai departe.

Toate aceste schimbări s-au petrecut începând cu 1991 și continuă până în prezent, ceea ce constituie o cotitură de o mare importanță atât în ocrotirea sănătății, cât și în istoria dezvoltării Moldovei în întregime, ca țară independentă și suverană.