×
Meniu

Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală

Sef Secția Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală

Secția Informatică, Monitorizare, Evaluare și Statistică Medicală prezintă o subdiviziune specializată  a IMSP SR Criuleni predestinată pentru monitorizarea, evaluarea, analiza și raportarea datelor statistice ce țin de activitatea curativ-diagnostică a IMSP SR Criuleni, precum și pentru implementarea și dezvoltarea tehnologiilor informaționale în activitatea instituției.
În cadrul secției activează :

2 medici, categorie superioară, 2 asistente statisticieni, categorie superioară , un operator.

STRUCTURA SECȚIEI:

Secția Monitorizare, Evaluare, Integrare a Serviciului Medical și Statistică Medicală are toate încăperile necesare pentru activitatea și funcționarea conform Regulamentului în vigoare.

Sarcinile secției:
– Acumularea, sistematizarea și analiza datelor statistice care reflectă activitatea curativ-diagnostică a instituției;
– Perfectarea rapoartelor statistice aprobate de actele normative în vigoare și prezentarea acestora în termenii stabiliți structurilor de rigoare (MSMPS, ANSP, CNAM, etc.);
– Efectuarea instruirii și controlului cu privire la codificarea corectă a diagnosticelor principale și concomitente și a procedurilor medicale în sistemul DRG;
– Efectuarea analizei volumului și a indicilor de activitate a asistenței medicale spitalicești, primare și specializate de ambulator;
– Instruirea și consultarea personalului medical privind întocmirea documentației statistice medicale;
– Efectuarea controlului cu privire la perfectarea corectă în subdiviziuni a documentației statistice medicale;
– Implementarea tehnologiilor informaționale în procesul de acumulare, prelucrare și prezentare a informației statistice;
– Instruirea și consultarea personalului medical privind documentarea în format electronic a activităților curativ-diagnostice;
– Asigurarea conducerii spitalului cu date statistice medicale privind activitatea fiecărei subdiviziuni în parte și a instituției în întregime;
– Evidența și deservirea serverilor, tehnicii de calcul și a rețelelor Internet ale spitalului;
– Menținerea bazelor de date de pe serverele aflate în gestiunea instituției;
– Instruirea și acordarea asistenței tehnice de specialitate tuturor utilizatorilor din rîndul personalului spitalului;
– Organizarea și monitorizarea respectării legislației în vigoare ce ține de confidențialitatea datelor cu caracter personal;
– Efectuarea controlului evidenței medicale în subdiviziunile spitalului.